[Microservices 101] Lesson 2: Case Study - Tributary Bank

Tóm tắt Làm sao chúng ta biết liệu Microservices dựa trên Sự kiện có phải là giải pháp đúng đắn không? Đây là câu hỏi mà Ngân hàng Tributary đối mặt khi họ xem xét việc hiện đại hóa hệ thống phát hiện gian lận cũ của họ. Họ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khả năng mở rộng, độ tin cậy và bảo mật. Một số thành viên trong nhóm của họ cảm thấy rằng việc chuyển sang một kiến ​​trúc microservice dựa trên sự kiện sẽ là viên đạn ma thuật giải quyết tất cả các vấn đề của họ....

June 16, 2024 · 1 min · 200 words · telion

[Microservices 101] Lesson 1: From Monoliths to Microservices

Tóm tắt Monoliths và Microservices được coi là hai mẫu thiết kế đối lập. Thường thì, chúng được nói đến theo cách trắng đen, nơi các ứng dụng hoặc là cái này hoặc là cái kia. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều và hai mẫu thiết kế này không hoàn toàn không tương thích. Trên thực tế, nhiều kỹ thuật chúng ta sử dụng để làm cho các ứng dụng monolithic dễ bảo trì hơn cũng chính là những kỹ thuật chúng ta sử dụng khi xây dựng microservices....

June 9, 2024 · 1 min · 173 words · telion