Tóm tắt

Làm sao chúng ta biết liệu Microservices dựa trên Sự kiện có phải là giải pháp đúng đắn không? Đây là câu hỏi mà Ngân hàng Tributary đối mặt khi họ xem xét việc hiện đại hóa hệ thống phát hiện gian lận cũ của họ. Họ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm khả năng mở rộng, độ tin cậy và bảo mật. Một số thành viên trong nhóm của họ cảm thấy rằng việc chuyển sang một kiến ​​trúc microservice dựa trên sự kiện sẽ là viên đạn ma thuật giải quyết tất cả các vấn đề của họ. Nhưng liệu có một thứ gì đó như viên đạn ma thuật không? Hãy xem xét các loại quyết định mà Ngân hàng Tributary phải đưa ra khi họ bắt đầu theo con đường này.

Các chủ đề:

  • Các vấn đề phổ biến trong một ứng dụng nguyên khối.
  • Tạo cách ly trong các dịch vụ microservices.
  • Xây dựng các dịch vụ microservicecó khả năng chịu lỗi.
  • Cải thiện hiệu suất của hệ thống của bạn.
  • Giảm thiểu tác động của việc xâm nhập bảo mật.
  • Kiến trúc đa ngôn ngữ.

Nguồn tham khảo

https://developer.confluent.io/courses/microservices/case-study-tributary-bank/