Tóm tắt

Monoliths và Microservices được coi là hai mẫu thiết kế đối lập. Thường thì, chúng được nói đến theo cách trắng đen, nơi các ứng dụng hoặc là cái này hoặc là cái kia. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều và hai mẫu thiết kế này không hoàn toàn không tương thích. Trên thực tế, nhiều kỹ thuật chúng ta sử dụng để làm cho các ứng dụng monolithic dễ bảo trì hơn cũng chính là những kỹ thuật chúng ta sử dụng khi xây dựng microservices. Video này sẽ khám phá những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai mẫu thiết kế này và cho thấy mục tiêu thực sự nên là tăng cường sự cô lập và tự chủ, điều này có thể giúp cả hai mẫu thiết kế này trở nên mạnh mẽ hơn.

Các chủ đề:

  • Monoliths
  • Microservices
  • Domains (Miền)
  • Data Ownership (Sở hữu dữ liệu)
  • Publish/Subscribe
  • Polyglot Architecture (Kiến trúc đa ngôn ngữ)
  • Orchestration (Điều phối)
  • Expertise (Chuyên môn)

Nguồn tham khảo

https://developer.confluent.io/courses/microservices/from-monoliths-to-microservices/