[Architecture Weekly] #121: Tái đánh giá về GraphQL, Mở rộng cụm Kubernetes, Chất lượng code, Mô hình C4, Cơ sở hạ tầng tính thuế của Etsy

Chủ đề 1: Tái đánh giá về GraphQL Bối cảnh Cách đây khoảng 5 năm, GraphQL nhận được sự quan tâm đáng kể trong cộng đồng phát triển phần mềm. Nhiều tài liệu như bài đăng trên blog, hội thảo, hướng dẫn thực hành bảo mật đã được xuất bản. Quyết định lựa chọn giữa GraphQL và REST trở thành một chủ đề thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, qua thời gian, các vấn đề về bảo mật và hiệu suất của GraphQL dần được bộc lộ....

June 11, 2024 · 6 min · 1258 words · telion